NGÀNH HOT NĂM 2021

Trung cấp điều dưỡng

Trung cấp kế toán

Trung cấp quản lý & Kinh doanh khách sạn

Trung cấp tin học ứng dụng

Trung cấp bảo trì & sửa chữa ô tô

Liên thông điều dưỡng

Liên thông kỹ thuật xét nghiệm y học

Liên thông y tế công cộng

Liên thông sư phạm mầm non

Liên thông sư phạm tiểu học

Đại học trực tuyến Ngôn ngữ Anh

Đại học trực tuyến Luật kinh tế

Đại học trực tuyến ngành Luật

Đại học trực tuyến Kế toán

TALKSHOW TƯ VẤN TUYỂN SINH VỚI CHỦ ĐỀ ” CHỌN TRƯỜNG VÀ LẬP NGHIỆP” – TRUNG CẤP MAI LINH

TUYỂN SINH LỚP 10

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THCS, dang dở THPT
3. Ngành hot: Nhà hàng khách sạn

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Tốt nghiệp THCS trở lên
3. Ngành hot: Nhà hàng khách sạn

TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN

1. Bằng cấp uy tín, đáp ứng yêu cầu công việc
2. Xu thế thời đại CMCN 4.0
3. Giảm 40% TG so với học truyền thống

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

1. Xét tuyển hồ sơ
2. Đã tốt nghiệpTCN, CĐ
3. Ngành hot: Điều dưỡng, xét nghiệm

ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

1. Xét tuyển hồ sơ
2. Đối tượng: Tốt nghiệp THPT trở lên
3. Ngành HOT: Ngôn ngữ Anh

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào)
2. Đã tốt nghiệp 1 bằng Đại học
3. Học vào Thứ 7 & Chủ Nhật.

NGÀNH HOT NĂM 2020

Trung cấp điều dưỡng

Trung cấp kế toán

Trung cấp quản lý & Kinh doanh khách sạn

Trung cấp tin học ứng dụng

Trung cấp bảo trì & sửa chữa ô tô

Liên thông điều dưỡng

Liên thông kỹ thuật xét nghiệm y học

Liên thông y tế công cộng

Liên thông sư phạm mầm non

Liên thông sư phạm tiểu học

Đại học trực tuyến Ngôn ngữ Anh

Đại học trực tuyến Luật kinh tế

Đại học trực tuyến ngành Luật

Đại học trực tuyến Kế toán