ATHE Level 4 Diploma

ATHE Level 4 Diploma tương đương Higher National Certificate hoặc năm 1 đại học. Học viên sau tốt nghiệp có thể vào ngay năm 2 đại học tại hầu hết các đại học tại UK hoặc đi làm với năng lực trung cấp.

ATHE-Level-4-Dipmloma

Chuyên ngành đào tạo: HOSPITALITY AND HOTEL MANAGAMENT

Yêu cầu đầu vào:

– Tối thiểu 18 tuổi có bằng THPT.
– Hoặc có Diploma level 3
– Có trình độ Tiếng Anh phù hợp để tham gia chương trình.

Thời gian hoàn thành chương trình: Tối thiểu là 9 tháng và tối đa là 5 năm.

Nội dung chương trình: Học liệu chuyển giao 100% từ Vương Quốc Anh với 120 tín chỉ gồm các môn học:

1. Food and beverage operations
2. Food safety and hygiene
3. Hospitality and hotel housekeeping
4. Customer service
5. Front office operations
6. Accounting and cost control
7. Global tourism and hospitality
8. Marketing
9. Employee engagement
10. Training and CPD

Hình thức đánh giá: 10 bài kiểm tra trực tuyến + 10 bài luận.