ATHE Level 5 Diploma

ATHE Level 5 diploma tương ứng với Diplomas of Higher Education hoặc năm 2 đại học. Học viên sau tốt nghiệp có thể vào ngay năm 2 đại học tại hầu hết các đại học tại UK hoặc đi làm với năng lực cao đẳng.

ATHE-Level-5-Dipmloma

Chuyên ngành đào tạo: HOSPITALITY AND HOTEL MANAGAMENT

Yêu cầu đầu vào:

– Tối thiểu 19 tuổi có bằng THPT.
– Hoặc có Diploma level 4
– Có trình độ Tiếng Anh phù hợp để tham gia chương trình.

Thời gian hoàn thành chương trình: Tối thiểu là 9 tháng và tối đa là 5 năm.

Nội dung chương trình: Học liệu chuyển giao 100% từ Vương Quốc Anh với 120 tín chỉ gồm các môn học:

1. Food and beverage supply chain management
2. Quality management
3. Events and conference management
4. Customer relations management
5. Managing people
6. Current issues in HRM
7. Revenue management
8. Corporate social responsibility
9. Contemporary issues
10. Business planning

Hình thức đánh giá: 10 bài kiểm tra trực tuyến + 8 bài luận.