Tin học ứng dụng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG Mã ngành, nghề: 5480205 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: (Chính quy) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: (1 năm học) 1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. Mục tiêu chung: Chương trình…

Xem thêm

Đồ họa

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐỒ HỌA Mã ngành, nghề: 5480213 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: (Chính quy) Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm học) 1. Mục tiêu…

Xem thêm