Chuẩn đầu ra ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề:                 5340302

Trình độ đào tạo:                Trung cấp

Hình thức đào tạo:             Chính quy

Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học)

Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm học)

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

Học sinh hoàn thành chương trình đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp sẽ nắm vững bản chất đối tượng và 4 phương pháp nghiên cứu đối tượng của kế toán.

Nắm vững kiến thức cơ bản Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán đơn vị hành chính – sự nghiệp, biết sử dụng các phần mềm kế toán. Nắm vững kiến thức về tài chính Doanh nghiệp. Có khả năng Phân tích tình hình tài chính, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Có khả năng kiểm toán tài chính doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

– Hiểu và trình bày được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; về rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng – an ninh.

– Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ sở về kinh tế, thị trường, tài chính- tiền tệ, quản trị kinh doanh. 

– Hiểu và trình bày được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất, đồng thời tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu về kế toán để tác nghiệp theo yêu cầu công việc và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành kế toán.

Về kỹ năng

– Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán.

– Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. 

– Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trên máy vi tính.

– Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính…

Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm công việc kế toán được giao ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Kế toán viên (Kế toán thanh toán, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương – các khoản theo lương, Kế toán chi phí SX-giá thành sản phẩm, Kế toán bán hàng, Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp) ở các loại hình doanh nghệp, các công ty, các cơ quản lý nhà nước…

STT Các học phần kỹ năng Ngoại khóa Kết quả đạt được        
1 Anh văn (theo Khung NLNN 6 bậc của VN) A1
2 Tin học Công nghệ thông tin cơ bản
3 Kỹ năng mềm Chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP
    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC TỪ XA      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG