Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa

Mã ngành, nghề: 5480213

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: (Chính quy)

Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học)

Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm học)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Kiến thức, kỹ năng

Kiến thức:

– Trình bày được các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

– Trình bày được các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên máy tính;

– Trình bày được các kiến thức cơ sở về mỹ thuật, thẩm mỹ, vẽ kỹ thuật;

– Trình bày được các kiến thức căn bản về dữ liệu multimedia như: xử lý ảnh, xử lý âm thanh, video, animation, đồ họa 3D.

– Trình bày được kiến thức, quy trình thiết kế sản phẩm quảng cáo

– Trình bày được các kiến thức căn bản về chế bản điện tử.

Kỹ năng:

– Cài đặt và sử dụng thành thạo được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Adobe Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, Adobe indesign, 3Ds max, Adobe Flash, Adobe Premiere, Adobe After Effect…

– Giao tiếp, tìm hiểu, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, làm được sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

– Tìm kiếm trên Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

– Sử dụng phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm;

– Thiết kế được các sản phẩm đồ họa như áp phích quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo, tạp chí;

– Xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

– Thiết kế được giao diện, banner cho các trang Web;

– Làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường;

Chính trị, đạo đức, th chất và quc phòng

Chính trị, pháp luật:

– Có những hiểu biết căn bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

– Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; quyền và nghĩa vụ công dân; biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện;

Đạo đức, tác phong công nghiệp (chú ý tới kỹ năng mềm):

– Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

– Có ý thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp.

Thể chất, quốc phòng:

– Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động – đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 1, thực hiện được các bài tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này;

– Có kiến thức quân sự phổ thông. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Thiết kế đồ họa trình độ Trung cấp làm việc tại:

– Nhân viên thiết kế quảng cáo, thiết kế thời trang, in ấn sản phẩm trong các cơ quan, công ty.

– Nhân viên kỹ thuật dàn trang cho nhà xuất bản sách báo, tạp chí;

– Nhân viên kỹ thuật tại các studio ảnh nghệ thuật;

– Nhân viên kỹ thuật dựng phim tại các hãng phim, cty giải trí truyền hình;

– Nhân viên thiết kế của các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế web, website tại các công ty, đơn vị;

– Nhân viên thiết kế tại cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

STT Các học phần kỹ năng Ngoại khóa Kết quả đạt được        
1 Anh văn (theo Khung NLNN 6 bậc của VN) A1
2 Kỹ năng mềm Chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP
    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC TỪ XA      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG