Chuẩn đầu ra ngành Thư ký văn phòng

Mã ngành, nghề:                 5320308

Trình độ đào tạo:                Trung cấp

Hình thức đào tạo:             Chính quy

Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học)

Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm học)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Đào tạo ngành Thư ký văn phòng học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Nắm vững những quy định của nhà nước về quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ. Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ văn phòng như: soạn thảo văn bản hình chính, thư tín, hợp đồng,..trên cơ sở ứng dụng các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, Power point,…Có kiến thức cơ bản về tin học và công nghệ thông tin để hỗ trợ trong công tác văn thư – lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký và các nghiệp vụ hành chính văn phòng.

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa và tiến trình văn hóa Việt Nam, Quản trị văn phòng, Văn bản quản lý nhà nước, văn thư, lưu trữ.

– Vận dụng được những kiến thức chuyên môn vào công tác thư ký.

Về kỹ năng

– Xây dựng được chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Có khả năng thu thập và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của lãnh đạo.

– Giúp thủ trưởng tổ chức, điều hành hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác.

– Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông thường và thực hiện một số nghiệp vụ trong quy trình tổ chức  quản lý và giải quyết văn bản.

– Giao tiếp và xử lý được các tình huống trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị văn phòng.

– Sử dụng một ngoại ngữ trình độ B trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

Về thái độ:

Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao. Chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế tại nơi làm việc. Trung thực, thẳng thắn, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, say mê với công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định về bảo mật.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Thư ký, trợ lý cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc đảm nhận các công việc có liên quan đến công tác văn phòng trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

STT Các học phần kỹ năng Ngoại khóa Kết quả đạt được        
1 Anh văn (theo Khung NLNN 6 bậc của VN) A1
2 Tin học Công nghệ thông tin cơ bản
3 Kỹ năng mềm Chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP
    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC TỪ XA      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG