Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

Mã ngành, nghề5480205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: (Chính quy)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: (1 năm học)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc thiết kế lắp đặt, duy trì vận hành, phát triển hệ thống công nghệ thông tin kỹ thuật, bao gồm hệ thống tính toán, giải quyết dữ liệu kinh doanh và nghiên cứu và các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

Chương trình bao gồm việc giảng dạy về các nguyên lý của các cấu kiện phần cứng và phần mềm máy tính, thuật toán, cơ sở dữ liệu, viễn thông, thuật dùng, kiểm tra ứng dụng, và thiết kế giao diện với con người.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm kỹ thuật viên công nghệ thông tin trình độ trung cấp trong các cơ sở nghiên cứu và kinh doanh hỗ trợ trong công tác công nghệ thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Kiến thức, kỹ năng

Kiến thức:

+ Giải thích được các nguyên lý hoạt động cơ bản của cấu trúc máy tính, thiết bị ngoại vi.

+ Bước đầu vận dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật lập trình, kỹ thuật đồ họa trong công việc.

+ Nhận diện, mô tả được nguyên lý hoạt động của các thiết bị, linh kiện máy tính, mạng máy tính.

+ Giải thích được cơ cấu, chức năng hoạt động của một mạng máy tính, truyền thông.

+ Bước đầu biết vận dụng các thuật toán cơ bản ứng dụng trong quản lý và thiết kế Website tạo giao diện thuận lợi đối với người dùng.

+ Nhận biết được sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị công nghệ thông tin cho doanh nghiệp và hướng giải quyết các dự cố đó.

Kỹ năng:

+ Tạo lập, khai thác một cơ sở dữ liệu theo yêu cầu công việc.

+ Thành thạo trong việc sử dụng, khai thác Internet;

+ Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác của doanh nghiệp;

+ Biết giao tiếp, khả năng độc lập tác nghiệp cũng như khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm.

+ Phát hiện và biết cách khắc phục một số sự cố máy tính trong các trường hợp đơn giản.

+ Có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ tông tin cho doanh nghiệp với qui mô vừa và nhỏ.

+ Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các thiết bị công nghệ thông tin trong doang nghiệp;

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành

+ Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng;

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án công nghê cho doanh nghiệp;

– Nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp;

– Giảng dạy, kèm cặp về tin học cho các bậc thấp hơn;

– Làm việc cho các công ty máy tính;

– Thiết kế quảng cáo;

– Quản lý phòng Internet;

– Vận hành và quản trị Website và hệ thống thư điện tử tại các doanh nghiệp;

STT Các học phần kỹ năng Ngoại khóa Kết quả đạt được        
1 Anh văn (theo Khung NLNN 6 bậc của VN) A1
2 Kỹ năng mềm Chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *