Chuẩn đầu ra ngành Tin học viễn thông ứng dụng

Mã ngành, nghề: 5480204

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: (Chính quy)

Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học)

Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm học)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo nâng cao cũng như liên thông lên trình độ cao hơn có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo  nhóm, có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Kiến thức, kỹ năng

Kiến thức:

+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.

+ Có khả năng phân tích và giải quyết một số sự cố trong lĩnh vực viễn thông.

+ Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, các thiết bị viễn thông

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính viễn thông;

+ Mô tả các phương thức tấn công mạng và các biện pháp bảo vệ.

Kỹ năng:

+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.

+ Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.

+ Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

+ Có kỹ năng làm việc nhóm. 

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Khai thác, vận hành các hệ thống và thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông

+ Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống  CNTT và viễn thông

+ Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

Chính trị, pháp luật:

+ Có những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

+ Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; quyền và nghĩa vụ công dân; biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện.

Đạo đức, tác phong công nghiệp (chú ý tới kỹ năng mềm):

+ Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

+ Có ý thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp.

Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động, thực hiện được các bài tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này;

+ Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Tin học viễn thông ứng dụng có thể đảm nhiệm công việc:

+  Chuyên viên Tin học viễn ứng dụng thông của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tin học viễn thông, truyền thông.

+ Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm máy tính và viễn thông tại các doanh nghiệp.
+ Quản trị và bảo trì hệ thống mạng nhỏ và vừa tại các cơ quan, doanh nghiệp.

+ Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ được trang bị chuyên sâu các kiến thức thiết kế, quản lý, vận hành và lập trình các thiết bị truyền thông, các hệ thống viễn thông như các thiết bị di động, các hệ thống nhúng

+ Có cơ hội tuyển dụng làm việc tại các Bưu điện, công ty viễn thông như VNPT, Viettel, Mobifone, Vinaphone, tại các trạm thu phát sóng và nhiều xí nghiệp, cơ quan khác.

+ Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông cho doanh nghiệp.

STT Các học phần kỹ năng Ngoại khóa Kết quả đạt được        
1 Anh văn (theo Khung NLNN 6 bậc của VN) A1
2 Kỹ năng mềm Chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP
    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC TỪ XA      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG