HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM 7 CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NĂM HỌC 2020-2021

GỒM CÁC TRƯỜNG

 1. Trường TC Mai Linh
 2. Trường TC Bách Khoa Tp.HCM
 3. Trường TC Kinh tế -Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành
 4. Trường TC Tổng hợp Đông Nam Á
 5. Trường TCN Ngọc Phước
 6. Trường TC Giao thông Tiến Bộ
 7. Trường TC Phương Nam
 8. Trường TC KT – KT Tây Nam Á
 9. Trường TC Y Dược Vạn Hạnh
 10. Trường TC Việt Khoa
 11. Trường Trung cấp Quang Trung

NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố, các đơn vị thuộc Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp đồng cam kết hưởng ứng và thực hiện các nội dung thi đua năm học 2020- 2021, cụ thể như sau:

 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của văn hóa trường học cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, trang phục của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện;
 2. Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa trường học;
 3. Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động, đơn giản hóa các thủ tục nhưng phải đảm bảo hồ sơ nhà giáo và hồ sơ của Sinh viên – Học sinh đầy đủ, đúng quy định;
 4. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ chuyên môn ở lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp đồng thời thu hút, tập hợp sự than gia đông đảo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp;
 5. Tổ chức và tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, hội thảo hội diễn văn nghệ, hội giảng, kỳ thi kỹ năng nghề cấp Thành phố;
 6. Tăng cường tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo theo đúng Giấy đăng ký hoạt động Giáo dục nghề- nghiệp;
 7. Tăng cường công tác phối hợp, liên kết đào tạo với Doanh nghiệp đúng quy định pháp luật;
 8. Tổ chức tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cơ giáo dục nghề nghiệp;
 9. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu ngay tại đơn vị.

QUANG CẢNH HỘI NGHỊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *