Ngành tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

STT Mã MH/MĐ  Tên môn học/mô đun Số tín chỉ
I Các môn học chung
1 MH 01 Giáo dục chính trị 2
2 MH 02 Pháp luật 1
3 MH 03 Tiếng Anh 4
4 MH 04 Giáo dục Thể chất 1
5 MH 05 Giáo dục QP – AN 2
6 MH 06 Tin học 2
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
7 MĐ 07 Tổng quan ngành tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 2
8 MĐ 08 Đạo đức nghề nghiệp và Chăm sóc khách hàng 1
9 MĐ 09 Giải phẫu người và sinh lý 3
10 MĐ 10 Mỹ thuật 1
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn
11 MĐ 11 Tạo mẫu tóc và chăm sóc tóc 3
12 MĐ 12 Hóa chất và mỹ phẩm 2
13 MĐ 13 Vệ sinh-an toàn lao động 1
14 MĐ 14 Phun thêu thẩm mỹ 3
15 MĐ 15 Trang điểm nghệ thuật 3
16 MĐ 16 Vẽ móng nghệ thuật 3
17 MĐ 17 Chăm sóc da 3
18 MĐ 18 Massage dưỡng sinh 3
19 MĐ 19 Thực hành nghề nghiệp 4
II.3 Môn học, mô đun tự chọn
20 MĐ 20 Quản lý spa 2
21 MĐ 21 Khởi tạo doanh nghiệp 2
Tổng cộng 46

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:

a. Về kiến thức: – Học sinh có các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về chăm sóc tóc như uốn tóc, ép tóc, nhuộm tóc và hấp tóc; trang điểm cơ bản, trang điểm theo các phong cách và sự kiện, massage dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt và chăm sóc thẩm mỹ; – Học sinh có hiểu biết về chức năng của các thiết bị, máy móc chuyên ngành, chọn lựa hóa mỹ phẩm để thực hiện qui trình chăm sóc thẩm mỹ theo yêu cầu; – Học sinh có hiểu biết về sinh học, toán học, mỹ thuật, khoa học ứng dụng để giải quyết các yêu cầu thường gặp trong chăm sóc thẩm mỹ.

 

b. Về kỹ năng: – Học sinh có các kỹ năng về tạo mẫu và chăm sóc tóc, kỹ năng trang điểm và thẩm mỹ từ cơ bản đến chuyên sâu; – Học sinh có khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc chuyên ngành, chọn lựa hóa mỹ phẩm để thực hiện qui trình chăm sóc thẩm mỹ theo yêu cầu.

 

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp hoặc trở thành chuyên viên chăm sóc thẩm mỹ sắc đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *