Nghĩa vụ quân sự năm 2024: Những điều bạn cần phải biết

Tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Tất cả các thông tin liên quan đến nghĩa vụ quân sự năm 2023, đều được quy định chi tiết tại luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

1. Các tiêu chuẩn đủ để được gọi nhập ngũ

Điều 4 luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Đồng thời, tại Điều 31 luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cũng quy định công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn:

  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  • Có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;
  • Có trình độ văn hóa phù hợp.

Trong đó, về tiêu chuẩn văn hóa, theo khoản 4, Điều 4, Thông tư 148/2018/TT-BQP, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Về tiêu chuẩn về sức khỏe, Thông tư 148/2018/TT-BQP cũng nêu rõ phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS sẽ không được gọi nhập ngũ.

Nghĩa vụ quân sự năm 2023, những thông tin cần biết - Ảnh 1.
Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi

2. Tuổi nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 30 luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Riêng trường hợp công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi.

3. Một số trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ

Điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự và Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định một số trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Nam sinh đang học theo học chính quy tại các cơ sở giáo dục được tạm hoãn NVQS

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

4. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

5. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là mấy năm?

Căn cứ quy định tại Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời gian phục vụ quân ngũ được quy định như sau:

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Như vậy, thời gian đi nghĩa vụ quân sự là 2 năm. Tức năm 2024 ra quân thì năm 2026 sẽ xuất ngũ.

6. Đi nghĩa vụ quân sự xong có được hỗ trợ tiền không?

Quy định về chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần đối với hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2024 như sau:

a) Trợ cấp = 4 tháng x 1.800.000đ = 7.200.000đ.

b) Trợ cấp tạo việc làm = 6 tháng x 1.800.000đ = 10.800.000đ.

c) Trợ cấp bảo hiểm = 4 tháng x 1.800.000đ =7.200.000đ.

d) Phép thanh toán = 10 ngày tiền ăn cơ bản x 65.000đ = 650.000đ (Đối với các đồng chí chưa đi phép).

Tổng số tiền xuất ngũ được nhận: 25.200.000đ + Thanh toán phép: 650.000đ (Đối với các đồng chí chưa đi phép).

Tạm tính sau khi xuất ngũ sẽ nhận tổng cộng: 25.850.000₫/đồng chí. 

5. Quà Tết: Hiện vật (trị giá tương đương 350.000đ).

6. Phụ cấp tháng 01/2024.

7. Thẻ học nghề (trị giá 12 tháng lương tối thiểu, tương đương 21.600.000đ).

8. Khoản chi chia tay (50.000/ người, có thể nhiều hơn); tiền xe về nhà miễn phí (chở về tận nơi).

9.  Quyết định xuất ngũ =02 bản (01 bản cá nhân giữ, 01 bản để  làm thẻ học nghề).

Tạm kết, mỗi năm các công dân nam đủ tiêu chuẩn phải thực hiện thăm khám và tham gia nhập ngũ theo quy định của nhà nước. Qua bài viết trên, MLC đã tổng kết và tóm gọn các điểm cần lưu ý về Nghĩa vụ quân sự năm 2024 để bạn đọc dễ hiểu và nắm rõ các yêu cầu cũng như những quyền lợi khi tham gia Nghĩa vụ quân sự.

Tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *