ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

(Dành cho học viên đăng ký nhập học TRUNG CẤP và ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN)

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
– Trung cấp Download tại đây (Tải về và điền đầy đủ thông tin)
– Đại học trực tuyến Download tại đây (In ra điền đầy đủ thông tin và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)