Kế toán doanh nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành, nghề:                 5340302 Trình độ đào tạo:                Trung cấp Hình thức đào tạo:             Chính quy Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm…

Xem thêm