Quản lý và kinh doanh khách sạn

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN Mã ngành, nghề:                 5340130 Trình độ đào tạo:                Trung cấp Hình thức đào tạo:             Chính quy Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp Trung học cơ…

Xem thêm