2 thoughts on “Trường đại học Trà Vinh

  1. Hieu says:

    Cho mình hỏi có lớp liên thông đại học điều dưỡng chưa. Mình đã có bằng cao đẳng thì học bao lâu , học phí bao nhiêu, thời gian học như thế nào và học ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP
    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC TỪ XA      ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG