2 những suy nghĩ trên “Trường đại học Trà Vinh

  1. Hieu nói:

    Cho mình hỏi có lớp liên thông đại học điều dưỡng chưa. Mình đã có bằng cao đẳng thì học bao lâu , học phí bao nhiêu, thời gian học như thế nào và học ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *