Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
Mã trường: 0215

Số 47 Cao Lỗ , Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3850.4637; 3850.3120; Fax: (08) 3850.4578
Website: www.namsaigon.edu.vn; Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *