TÌM HIỂU VỀ ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

Đại học trực tuyến là loại hình đào tạo trực tuyến từ xa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vừa làm vừa học, tiết kiệm được thời gian tập trung đến trường. Sinh viên chủ động học tập theo sách, các học liệu, học trực tuyến trên mạng Internet hoặc các phương tiện hỗ trợ đi kèm.

Sau 2-3 tháng học trực tuyến, nhà trường sẽ tổ chức các đợt thi tập trung kết thúc học phần. Sau khi sinh viên tích lũy đủ số lượng tín chỉ sẽ được xét tốt nghiệp.

Theo quy định, kể từ 01/07/2019, bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông,… đều có giá trị ngang nhau và không quy định hình thức đào tạo trên văn bằng.

Hiện tại, MLC đang liên kết với 2 đơn vị đào tạo đại học trực tuyến là: Đại học Mở Hà NộiĐại học Trà Vinh. Sinh viên tham khảo bên dưới.