Ngành thiết kế đồ họa

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình thiết kế đồ họa trình độ Trung cấp nghề nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa. Hoàn thành chương trình đào tạo người học có khả năng:

– Làm các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

– Làm các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật đồ họa như: tạo các vẽ kỹ thuật, tạo và chế bản các mẫu quảng cáo, mẫu bìa sách, báo, tờ rơi, pano áp phích, biểu tượng logo, thiết kế banner cho các trang Web;

– Làm các dịch vụ liên quan đến công nghệ multimedia như chụp ảnh, sửa ảnh, xử lý âm thanh, quay video, dựng các sản phẩm video.

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trang bị các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

+ Trang bị các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính;

+ Bồi dưỡng các kiến thức cơ sở về Mỹ thuật, Thẩm mỹ, Vẽ kỹ thuật;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về dữ liệu multimedia và công nghệ multimedia như xử ảnh, xử lý âm thanh, video, animation;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về chế bản điện tử.

– Kỹ năng:

+ Lắp ráp, kết nối, sử dụng hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi;

+ Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Aucocad, Flash, Quark;

+ Giao tiếp, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

+ Có khả năng khai thác Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

+ Biết chọn phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm;

+ Có thể thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như áp phich quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo;

+ Có khả năng tạo các phim hoạt hình 2D; quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

+ Thiết kế banner cho các trang Web;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc học ở cấp có trình độ cao hơn.

  1. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

+ Được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng Việt Nam, đường lối xây dựng và phát triển đất nước;

+ Các kiến thức căn bản về Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam;

+ Tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Yêu nghề, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp;

+ Có nếp sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Tiếp thu các tinh hoa văn hóa của thế giới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong các sản phẩm thiết kế đồ họa;

+ Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Trang bị một số phương pháp luyện tập và thực hiện được các kỹ năng cơ bản ở một số môn thể dục thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

+ Có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và nhà nước;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

  1. Cơ hội việc làm:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

+ Các cơ quan, công ty chuyên thiết kế quảng cáo, thiết kế thời trang, in ấn sản phẩm;

+ Các nhà xuất bản sách báo, tạp chí;

+ Các Studio ảnh nghệ thuật;

+ Các hãng phim hoạt hình;

+ Các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế Web, Website tại các công ty, đơn vị;

+ Các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc phòng-An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Anh văn
Các môn học mô đun đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học mô đun kỹ thuật cơ sở
1 Anh văn chuyên ngành 5 Tạo các bản vẽ kỹ thuật
2 Nhập môn vẽ kỹ thuật 6 Thiết bị ngoại vi số
3 Kiến trúc máy tính 7 An toàn và vệ sinh công nghiệp
4 Mạng máy tính và Internet    
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1 Tổ chức sản xuất 9 Nhập môn chế bản điện tử
2 Thiết bị ngoại vi đồ họa 10 Chế bản sách báo
3 Cơ sở kỹ thuật đồ họa 11 Chế bản các mẫu đặc thù
4 Mỹ thuật cơ bản 12 Thiết kế các mẫu quảng cáo
5 Đồ họa 2D 13 Đồ họa 3D
6 Công nghệ Multimedia 14 Thiết kế các trang Web
7 Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh 15 Bài tập tốt nghiệp
8 Xử lý ảnh cơ bản    
Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
1 Đồ họa hình động 3 Tạo các bản vẽ kỹ thuật xây dựng
2 Biên tập ảnh nghệ thuật 4 Dựng video

THI TỐT NGHIỆP

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 120 phút
2 Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS Viết, trắc nghiệm (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
3 Kiến thức, kỹ năng nghề:    
  – Thi lý thuyết

– Thi thực hành

– Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Thực hành

Tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 180 phút

Không quá 24 giờ

Không quá 24 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button